Rudolf Kotnik, prvi častni občan Občine Hoče-Slivnica